PODAJNIKI

Projektujemy i budujemy podajniki, automatyzując procesy produkcyjne, dzięki czemu podnosimy efektywność pracy i poprawiamy wydajność zakładów produkcyjnych naszych  Klientów. 

Specjalizujemy się, między innymi, w produkcji podajników odśrodkowych (rotacyjnych), podajników grzebieniowych oraz podajników suwakowych. Dla naszych Klientów wykonujemy urządzenia podające, automatyzujące procesy podawania. Budowane przez nas podajniki mogą funkcjonować zarówno jako niezależne urządzenia, jak i komponent szerszej linii produkcyjnej, gdzie urządzenia podające są integralną częścią całego procesu.