Podajniki odśrodkowe

Są to konstrukcje wykorzystywane w układach podających systemów automatycznego montażu. Cechują się bardzo dużą wydajnością i możliwością pozycjonowania podawanych detali. Przed zastosowaniem wykonujemy analizę wykonalności.