Polityka wspólnego projektu

Każde zlecenie powstaje w oparciu o Politykę Wspólnego Projektu a proces dojścia do celu zamknięty jest w 6 głównych krokach.

1
Krok

Zrozumienie potrzeb i wsparcie dla Klienta

Kontakt z Klientem, podczas którego poznajemy potrzeby naszych Klientów, omawiamy cele i założenia projektu.

2
Krok

Definiowanie założeń projektu 

Opracowujemy koncepcję i precyzujemy warunki realizacji dopasowując je do potrzeb Klienta. Przygotowujemy szczegółową ofertę, omawiamy ją z Klientem i dopracowujemy do momentu uzyskania akceptacji.

3
Krok

Przygotowanie dokumentacji technicznej

Opracowywanie szczegółowych rozwiązań technologicznych i wykonawczych.

4
Krok

Realizacja

Rozpoczęcie pracy na halach produkcyjnych, obróbka i montaż zakończony uruchomieniem maszyny i wstępnym odbiorem przez Klienta.

5
Krok

Montaż u Klienta

Uruchomienie maszyny w finalnym środowisku pracy oraz przeszkolenie pracowników z obsługi urządzenia.

6
Krok

Wsparcie konsultacyjne i serwis u Klienta

Obsługa i wsparcie Klienta już po uruchomieniu maszyny. Dotyczy również wprowadzania niezbędnych modyfikacji oraz wszelkiego rodzaju prac przeprowadzanych w celu dostosowania urządzenia do zmieniających się wymagań.

Projektujemy i budujemy maszyny na bardzo szeroką skalę, której nie sposób zamknąć w jednym podziale. Unikamy wykonywania projektów, które są powieleniem już istniejących urządzeń. Kierujemy się zasadą, że tworzymy unikatowe maszyn od podstaw, wykorzystując naszą wiedzę, pomysły, doświadczenie i wysokiej jakości sprzęt.

Celem naszej pracy jest rozwiązanie problemów technologicznych naszych Klientów lub poprawa wydajności pracy. Projektujemy i budujemy również urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy jak również modernizujemy linie technologiczne w celu poprawy bezpieczeństwa pracy. Wykonujemy m.in. elementy systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa, urządzenia oraz elementy sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach, obudowy, osłony i ekrany chroniące przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, mające na celu podniesienie bezpieczeństwa w miejscu pracy.