Szprychy i nyple rowerowe

Zbudowaliśmy automatyczne urządzenie do nakładania nypli rowerowych na „grzebienie” do procesu galwanizowania. Zautomatyzowanie tego procesu pozwoliło na dużą oszczędność czasu przy ich masowej produkcji.