TESTERY KONTROLI KOŃCOWEJ WYROBÓW (FTS)

Produkujemy testery kontroli końcowej (FTS), systemy kontroli i monitorowania etapów montażu, archiwizacji danych, pomiaru wartości fizycznych i ich wizualizacji w procesie testowania. Wykorzystujemy aplikacje LabView firmy National Instrument i inne.