Zamki samochodowe

Wykonaliśmy linie montażowe do zamków drzwiowych i zamków bagażnika. Linie wykonują montaż z operacjami skręcania, nitowania radialnego, lutowania automatycznego, zalewania komponentów żywicą i smarowania elementów składowych. Na liniach dokonywane są testy pośrednie kompletności montażu i testy funkcjonalności zakończone znakowaniem punktowym lub laserowym zamków.